Strona główna arrow Oferta arrow Produkty
   
Produkty
UMPP-2a
Sondy paliwowe samochodowe

 


Image 

PRZEZNACZENIE 
Ultradźwiękowa sonda UMPP-2A służy do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdów i maszyn napędzanych olejem napędowym. Sonda znajduje zastosowanie w systemach monitoringu zużycia paliwa. Jest ona urządzeniem prostym w obsłudze i bezpiecznym w użytkowaniu. 

ZASADA DZIAŁANIA i BUDOWA 
W pomiarach sonda wykorzystuje właściwości ultradźwięków. Przedstawiony na zdjęciu moduł przetwornika emituje do środowiska jakim jest olej napędowy falę ultradźwiękową, a następnie odbiera sygnał echa. Określenie poziomu odbywa się na podstawie pomiaru czasu powrotu echa odbitego od powierzchni paliwa. Sonda posiada wzorzec długości - jego obecność pozwala na kompensację wyniku pomiaru przy zmianach: gęstości, temperatury i ciśnienia. Możliwość stałego wzorcowania sondy w mierzonym paliwie powoduje, że pomiary sondy są zawsze stabilne i niewrażliwe na zmiany rodzaju paliwa. W praktyce oznacza to dokładne pomiary paliw letnich, zimowych i BIO-paliw. 
Budowa sondy zapewnia stopień ochrony IP68. Aluminiowy korpus - obudowa elektroniki - pokryty jest galwaniczną powłoką antykorozyjną. Zastosowane elementy z tworzyw sztucznych oraz przewody są wykonane z materiałów olejoodpornych. Przewód połączeniowy jest chroniony dwumetrowym odcinkiem peszla. Konstrukcja mechaniczna modułu przetworników zapewnia samoczynne czyszczenie sondy z osadów. Dodatkowym elementem ochronnym jest znajdujący się na wyposażeniu rękaw z siatki filtrującej. 
Standardowo sonda jest wyposażona w rurkę pomiarową o długości 800 mm lub 1000 mm.
Sonda posiada napięciowy sygnał wyjściowy, którego wartość jest proporcjonalna do zmierzonej wysokości cieczy w zbiorniku. Oprogramowanie sondy analogowej przewiduje możliwość dostosowania pełnego zakresu 0_10 V dla sondy ze skróconą rurką pomiarową. Ta cecha sondy pozwala na pełne wykorzystanie wejścia rejestratora, a tym samym większą dokładność rejestrowanych pomiarów. Dostosowanie pełnego zakresu do długości rurki możliwe jest po wykonaniu operacji przeskalowania wyjścia sondy. Oprogramowanie przewiduje powrót do nastawy fabrycznej.

 

Czytaj całość
 
UMPP-1
Sondy paliwowe samochodowe

 

 Sonda paliwowa UMPP-1

  Ultradźwiękowa sonda pomiaru poziomu paliwa typu UMPP-1 przeznaczona jest do pomiaru ilości oleju napędowego w zbiornikach pojazdów samochodowych. Pomiar poziomu dokonywany jest impulsowo z zastosowaniem ultradźwięków o bardzo dużej częstotliwości. Sonda paliwowa - nazywana przez instalatorów " sonda perpetum " nie posiada ruchomych elementów mechanicznych. Urządzenie może być instalowane na zbiornikach dowolnego typu. Znakomicie nadaje się do pomiaru poziomów paliwa dla systemów nadzoru GPS. Informacją wyjściową jest sygnał cyfrowy wysyłany interfejsem RS-485 ( 4.8 kbps ).  Dane wysyłane przez sondę mogą zawierać informację ( pomiar podstawowy )  o wysokości [ mm ]  cieczy  w zbiorniku lub jego zawartość w litrach - po wcześniej przeprowadzonym skalowaniu - skalowanie  maksymalnie dla 100 punktów. Standardowe oprogramowanie sondy przewiduje wysłanie informacji o zmierzonej wielkości po uprzednim zapytaniu przez urządzenie nadrzędne. Sondy można adresować ( numeracja: 0 ... 9 ), nadanie adresów umożliwi współpracę wielu sond z jednym wejściem rejestratora. W pamięci sondy można zapisać informacje: nr rejestracyjny pojazdu, datę instalacji/skalowania, dane instalatora...   Widoczna na rysunku rurka wzorcowa - el. nr 5 - zapewnia sondzie dużą dokładność pomiaru niezależną od zmian temperatury, gęstości i ciśnienia. Zastosowane w sondzie elementy z tworzyw sztucznych posiadają wysoką odporność na czynniki chemiczne występujące w oleju napędowym. Sonda paliwowa jest wyposażona w filtr siatkowy w postaci rękawa nakładanego na przetwornik ultradźwiękowy.

  Sonda UMPP-1 posiada własny wzorzec długości, takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów. Własny wzorzec to 100% kompensacja od zmian temperatury i zmian gęstości ( ciężaru właściwego ). W efekcie sonda podaje wiarygodny pomiar bez względu na zastosowane paliwo: olej napędowy czy też bio paliwo o dowolnej proporcji składników - w odróżnieniu od sond ciśnieniowych, które nie uwzględniają zmieniającej się gęstości paliwa.

 

Czytaj całość
 
UMPP-1a
Sondy paliwowe samochodowe

 

 Sonda UMPP-1a

  Ultradźwiękowa sonda pomiaru poziomu paliwa typu UMPP-1a  przeznaczona jest do pomiaru ilości oleju napędowego w zbiornikach pojazdów samochodowych. Pomiar poziomu dokonywany jest impulsowo z zastosowaniem ultradźwięków o bardzo dużej częstotliwości. Sonda paliwowa - nazywana przez instalatorów " sonda perpetum " - nie posiada ruchomych elementów mechanicznych. Urządzenie może być instalowane na zbiornikach dowolnego typu. Znakomicie nadaje się do pomiaru poziomów paliwa dla systemów nadzoru GPS. Informacją wyjściową jest stadaryzowany sygnał analogowy 0_10 V.  Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do zakresu pomiarowego dla którego została wykonana sonda. Opcjonalnie klient może zamówić sondę z wyjściem 0_5 V, podany zakres napięć wyjściowych obowiązuje dla sondy zasilanej napięciem 10 - 15 V DC. Sondy wykonywane są dla zakresów pomiarowych: 400*, 600*, 800, 1000, 1200, 1500 [ mm ]. Widoczna na rysunku rurka wzorcowa - el. nr 5 - zapewnia sondzie dużą dokładność pomiaru niezależną od zmian temperatury, gęstości i ciśnienia. Zastosowane w sondzie elementy z tworzyw sztucznych posiadają wysoką odporność na czynniki chemiczne występujące w oleju napędowym. Sonda paliwowa jest wyposażona w filtr siatkowy w postaci rękawa nakładanego na przetwornik ultradźwiękowy.

  Sonda UMPP-1a posiada własny wzorzec długości, takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów. Własny wzorzec to 100% kompensacja od zmian temperatury i zmian gęstości ( ciężaru właściwego ). W efekcie sonda podaje wiarygodny pomiar bez względu na zastosowane paliwo: olej napędowy czy też bio paliwo o dowolnej proporcji składników - w odróżnieniu od sond ciśnieniowych, które nie uwzględniają zmieniającej się gęstości paliwa.

 

Czytaj całość
 
UUPP-1
Sondy paliwowe kolejowe

Panel UUPP-1

 

  UUPP-1 urządzenie do pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku lokomotywy spalinowej. Podstawowym zastosowaniem sondy jest kontrola poziomu zużycia paliwa i jego racjonalnym gospodarowaniem, sondy mogą być włączone do systemu nadzoru GPS . W standardowym wykonaniu urządzenie UUPP-1 przystosowane jest do  montażu w lokomotywach: SM-42, SM-31, ST-42 ... oferujemy również sondy dla pozostałych lokomotyw. Urządzenie pomiarowe składa się z trzech podzespołów: sond pomiarowych z zaworami, kryzą i adapterem montażowym, kabel w osłonie metalowej przystosowany do montażu na lokomotywie oraz urządzenia wyświetlającego - panel operatora.  Sonda wyświetla informację o ilości paliwa w zbiorniku, wielkość wyświetlana może być podana w litrach lub kilogramach. UUPP-1 przystosowane jest do zasilania napięciem 40_160V AC/DC, istnieje też możliwość zamówienia urządzenia zasilanego napięciem 12V lub 24V AC/DC.                                                                                                             
    Rozwiązania techniczne urządzenia UUPP-1 spełniają wymagania zawarte w PN-69/E-06120 i PN-83/E-06122 odnoszące się do aparatów elektrycznych i wyposażenia elektrycznego montowanego w szynowych pojazdach trakcyjnych.   

 

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 13

Partnerzy

NCast
Frame Logic
EDZ
Vector
ATROM
MetaSoft
ActiveGPS


© 2020 PERPETUUM
Template design by spaceone