Strona główna arrow Pozostałe wyroby firmy
   
Pozostałe wyroby firmy
Zadajnik Sygnału Analogowego ZSA-1
 ZAS-1

  Zadajnik sygnału typu ZSA - 1 jest przeznaczony do zadawania sygnału dla urządzeń typu falowniki, elektrozawory, serwomechanizmy, itd. Programowania sygnału wyjściowego dokonuje się klawiszami umieszczonymi na płycie czołowej lub zdalnie przez łącze transmisyjne. Urządzenie znajduje zastosowanie w  różnorodnych systemach automatyki. Łącze umożliwia bezpośrednią współpracę z systemem regulatorów i mierników przemysłowych firmy Shinko oraz modułów akwizycji danych, pod nadzorem systemu operatorskiego CoMeta firmy MetaSoft.

  

DANE TECHNICZNE :


-  zakres     0 - 100 %
- minimalna zmiana sygnału  0,5 %
- wyjście analogowe   0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V
- łącze transmisyjne    RS 232 /485 /PER
- zasilanie     220 V ac
- wymiary obudowy    150 x 80 x 180
- ciężar     1,23 kg 

 Ulotka ( 61 k )

 


 
Ultradźwiękowy Miernik Poziomu Cieczy UMPC-2
 UMPC-2  Ultradźwiękowy miernik poziomu cieczy typu UMPC - 2 przeznaczony jest do pomiaru poziomu cieczy, a w szczegółności wody i ścieków oraz sterowania pracą pomp i innych elementów wykonawczych. Urządzenie może być instalowane w dowolnym zbiorniku lub w studni, w instalacjach komunalnych i przemysłowych. Łącza szeregowe umożliwiają pracę w systemach monitoringu i sterowania.

 

  

DANE TECHNICZNE :

- zakres pomiarowy słupa cieczy                                                 9,99 m
dokładność pomiaru
- wersja podstawowa                                                                  2,5 %
- wersja precyzyjna                                                                     0,5 %
- poziomy kontrolne                                                                     8 przekaźników 2A/250V
- wyjścia analogowe optoizolowane                                            0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V
- łącza szeregowe optoizolowane                                                RS232/485
zakres programowania
- rzędna czujnika                                                                         -9,99 +90,00 m
- rzędna poziomów alarmowych                                                  -9,99 +90,00 m
- histereza poziomu alarmowego                                                 0,01 - 9,99 m
- wyjście analogowe                                                                    0,25 - 9,99 m
- zasilanie                                                                                     24V ac/dc
- wymiary obudowy                                                                     144 x 72 x 210 mm
- średnica sondy pomiarowej                                                       85 mm
- maksymalna długość kabla sondy                                             500 m
- temperatura pracy urządzenia                                                  0 - 70 ° C

 Ulotka ( 163 k )

 


 
Sumator - Przelicznik SP-8/1
 Sumator SP8/1

  Urządzenie przeznaczone jest do sumowania sygnałów: prądowych 0...20 mA/4...20 mA lub napięciowych 0...10V. Każdy sygnał wejściowy może mieć wybraną wagę "0"; lub "0,5 ... 2,0". Sygnał wyjściowy generowany jest w postaci prądowej 0...20 mA. Sygnały wejściowe przetwarzane są z wykorzystaniem zewnętrznego przetwornika A/D [ 12 bit ]. Przetworzenie na sygnał wyjściowy 0...20 mA jest dokonywane z rozdzielczością 10 bitową. Sygnały wejściowe posiadają wspólną masę, natomiast sygnał wyjściowy jest galwanicznie odizolowany od zacisków wejściowych i zasilania. Sumator znajduje zastosowanie w systemach hierarchicznego sumowania sygnałów: z rozdzielni energetycznych, stacji pompowych, pozwala na redukcję torów pomiarowych. Opcjonalne łącze komunikacyjne pozwala na bezpośrednią akwizycję 8 sygnałów analogowych.

  

DANE TECHNICZNE :


-  sygnały wejściowe                                                      0-20 mA, 4-20 mA, 0_10V  
-  sygnał wyjściowy                                                        Iwy 0-20 mA (optoizolowane)
-  maksymalna oporność pętli sygnału wyjściowego      750 ohm
-  wagi sygnałów wejściowych                                       0 lub 0,5_2,0
-  dokładność przetworzenia sygnałów                         10 bitów
-  napięcie zasilania                                                       18-30 Vdc 
-  maksymalny pobór mocy                                            2 W
-  wymiary                                                                      70 x 145 x 60  mm  obudowa tablicowa
-  ciężar                                                                          0,2 kg
-  temperatura pracy                                                     -20 - 70 st. C

 Ulotka ( 103 k )
 Instrukcja ( 74 k )

 


 
Ultradźwiękowy Miernik Poziomu Cieczy UMPC-8k
 UMPC-8

 Ultradźwiękowy Miernik Poziomu Cieczy UMPC-8k jest przenośnym 8 - punktowym miernikiem przeznaczonym do pomiaru poziomu cieczy. Pomiar dokonywany jest metodą impulsową, z zastosowaniem ultradźwięków o wysokich częstotliwości (1 - 3 MHz), przy czym propagacja fali odbywa się poprzez ciecz, co zapewnia wysoką dokładność i stałość warunków pomiaru. Sonda montowana jest przy dnie zbiornika a urządzenie mierzy wysokość słupa cieczy nad sondą. Urządzenie stosuje się do pomiaru poziomu wody w studniach, piezometrach i zbiornikach wodnych. Dla dokonywania okresowych pomiarów sonda pomiarowa jest instalowana na wymagany czas i pozostawiana w miejscu wykonywania pomiaru.

  

DANE TECHNICZNE :

- zakres pomiaru słupa cieczy                                             9,99 m
- dokładność pomiaru                                                          0,01 m
- liczba kanałów/punktów pomiarowych                              8
- zakres programowania rzędnej sondy pomiarowej          -9,99 + 32,00 m
- średnica sondy pomiarowej                                              30 lub 70 mm
- maksymalna długość kabla sondy pomiarowej                 500 m
- zasilanie akumulatorowe                                                  4 godziny pracy ciągłej
- wymiary obudowy                                                            240 x 160 x 90 mm
- ciężar                                                                                2,5 kg
- temperatura pracy urządzenia                                        -20 + 70 °C (podgrzewanie przy zasilaniu z sieci)

 Ulotka ( 183 k )

 


 
Ultradźwiękowy Czujnik Poziomu Cieczy UCPC
 UPCP

  Urządzenie UCPC służy do wykrywania obecności cieczy (wody lub ścieków ) na poziomie zamontowania czujników. Urządzenie współpracuje z dwoma czujnikami. Dla pracy w wodzie czystej czujniki mogą być zawieszone na kablach w zbiorniku lub w przypadku zbiorników stalowych wolnostojących wkręcone zewnętrznie w ścianę zbiornika. Dla pracy w ściekach czujniki umieszczane są w układzie osłonowym wypełnionym wodą czystą z hydrostatycznym przeniesieniem poziomu ścieków poprzez elastyczny zbiornik przeponowy. Opcjonalny interfejs RS485 umożliwia współpracę z systemami monitoringu. Przy obecności cieczy w przestrzeni pomiarowej sonda przekazuje sygnał do układu elektronicznego. Sygnał obecności lub braku cieczy na danym poziomie jest poddawany obróbce całkowania w układzie pomiarowym, w celu uniknięcia wpływu falowania powierzchni cieczy na sygnał wyjściowy.

  

DANE TECHNICZNE :

- sygnał wyjściowy                                      2 x styki zwierno/rozwierne 2A/250V
- zasilanie                                                     24V AC/DC
- długość kabla czujnika                              20m
- minimalny poziom sondy dolnej                 500mm
- bezwładność czasowa                              1s ... 1 min (ustawiana)
- temperatura pracy czujnika                      -20 + 70 st.C
- temperatura pracy urządzenia                 0 + 70 st.C

    Ulotka ( 66 k )

 


 
Sterownik Przemysłowy SSP-1
 SSP-1

  Sterownik SSP - 1 przeznaczony jest do automatycznego sterowania procesem przemysłowym. Elastyczna architektura systemu umożliwia odczyt dowolnych sygnałów sterujących, nastaw analogowych i dyskretnych oraz generacją sygnałów wyjściowych wraz z obsługą tablicy synoptycznej o dowolnych rozmiarach. Podłączenia sygnałów obiektowych dokonywane są poprzez optoizolowane moduły wejścia - wyjścia, co wraz z dodatkową optoizolacją pakietów zapewnia bardzo wysoką odporność systemu na uszkodzenia. Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne lub współpracować z komputerową stacją operatorską pod nadzorem systemu operatorskiego CoMeta firmy MetaSoft.

  

DANE TECHNICZNE :
 

- sygnały wejściowe dyskretne                                    24VAC, 220VAC
- sygnały wejściowe analogowe                                   0 - 10V, 4 -20mA
- sygnały wyjściowe dyskretne                                    24VDC, 220VAC
- sygnały wyjściwe analogowe                                     0 - 10V, 4 - 20mA
- dokładność przetwarzania sygnałów analogowych   0,4%
- maks. czas reakcji                                                      200mS
- maks. ilość pakietów                                                   256
- sposób zabudowy pakietów                                       kaseta EURO 6U
- sposób zabudowy modułów we/wy                           szyna TS 35
- temperatura pracy                                                     0 - 70°C

 Ulotka ( 181 k )

 


 
Moduł Akwizycji Danych RIO-8 ai
 RIO-8ai

  Urządzenie przeznaczone jest do zdalnego przetwarzania danych obiektowych w rozproszonych systemach sterowania i pomiarów. Łącze komunikacyjne pozwala na bezpośrednią akwizycję sygnałów analogowych pod nadzorem systemu operatorskiego CoMeta firmy MetaSoft.

  

DANE TECHNICZNE:


- sygnały wejściowe analogowe                                    0- 20 mA, 4 - 20 mA
- dokładność przetworzenia sygnałów wejściowych     0,1 %
- napięcie zasilania                                                        24 V ac/dc ± 10%
- prąd zasilania                                                             100 mA
- wymiary                                                                      85x170x35 mm
- ciężar                                                                          0,3 kg
- temperatura pracy                                                     0 - 70 st. C

 Ulotka ( 91 k )

 


 
Moduł Akwizycji Danych RIO-16 di
 RIO-16

  Urządzenie przeznaczone jest do zdalnego przetwarzania danych obiektowych w rozproszonych systemach sterowania i pomiarów. Łącze komunikacyjne pozwala na bezpośrednią akwizycję sygnałów dyskretnych pod nadzorem systemu operatorskiego CoMeta firmy MetaSoft.

  

DANE TECHNICZNE :

- sygnały wejściowe dyskretne                            24V AC lub DC
- napięcie zasilania                                                24 V ac/dc ± 10%
- prąd zasilania                                                     100 mA
- wymiary                                                              85x170x35 mm
- ciężar                                                                  0,3 kg
- temperatura pracy                                             0 - 70 st. C

 Ulotka ( 121 k )

 


 

Partnerzy

NCast
Frame Logic
EDZ
Vector
ATROM
MetaSoft
ActiveGPS


© 2020 PERPETUUM
Template design by spaceone